AKCE / AKTIVITY/ PROJEKTY

Pavel Rataj - párová terapie, párový terapeut, psycholog Praha

Zde můžete vidět další aktivity, které rád podporuji svou aktivní účastí...

Vytvářím dotyky a inspirace

snažím se vytvořit PROSTOR, který povede k dotyku, zastavení, zamyšlení, radosti, diskuzi, hledání, humoru, experimentům a dobrodružné cestě kolem světa PARTNERSKÝCH VZTAHŮ. Spravuji na FB:

Jednání na MPSV

již několik let se podílím na přípravě novelizace zákona o sociálních službách, kde je naším hlavním cíle podpořit a rozšířit působnost Poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, a také se snažím legitimizovat psychoterapii jako součást sociálních služeb..

Aktivní spolupráce s dalšími subjekty

Unie psychologických asociací, Česká asociace pro psychoterapii, Unie rodinných advokátů, Women for women, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Společnost sociálních pracovníků...

Firemní semináře a workshopy na míru

Interaktivní, humorně a rozvojově laděné semináře a workshopy pořádané pro zaměstnance a týmy v komerční a business sféře. Především pak se zaměřením na vztahovou tématikou.

Snídaně s párovým terepeutem

Jeden ze zajímavých nových příspěvků, kde  především pečující majitelé menších firem či manažeři svých týmu se snaží své týmy obohacovat v rámci pravidelných neodborných, vzájemně se inspirujících diskuzí...

KNIHOVNA pro inspiraci

Zde můžete najít dobré typy na zajímavé knihy, články, videa a filmy s partnerskou či psychologickou tématikou

- v tuto chvíli se na knihovně PRACUJE