Vzdělání a Praxe

Mgr. et. Mgr. Pavel RATAJ - psycholog a párový terapeut Praha

Potřebujete se dozvědět více o mé odbornosti?

Osobní údaje

Datum narození: 3. ledna 1977, Strakonice

Stav: ženatý, 2 děti, bydliště Praha


Pracovní zkušenosti:

2011 - dosud privátní psychoterapeutická a poradenská praxe  vztahového psychologa, párového terapeutamanželského a rodinného poradce, Praha

2019 - dosud autor a hlavní koordinátor projektu: Cesta a život partnerství v 21. století 

2018 - dosud externí učitel na katedře psychologie FF UK, předmět manželské a rodinné poradenství

2011- dosud lektor seminářů a workshopů na různá partnerská témata

2010 - dosud víceprezident Asociace manželských a rodinných poradců

2006 - dosud Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, CSSPraha

2009 - 2012 Kolpingův dům (Azylový dům pro matky s dětmi, P8) - psychoterapeut

2009 - 2011 www.jaknavztahy.cz - spoluautor a realizátor projektu

2005 - 2011 KC 12 Modřany - lektor programů s tématem šikany, závislostí, sexuální výchovy

2003 - 2005 Ambulantní oddělění Klíč a Trigon Klíčov, Praha 9 - rodinný terapeut

1999 - 2002 Krizové a kontaktní centrum Strakonice (OS Prevent) - zakladatel a konzultant

1999 - 2001 Prev-centrum - lektor preventivních a intervenčních programů

1997 - 1999 Krizovém a kontaktním centru + Linka důvěry v Prachatice - konzultant


Dosažené akademické vzdělání

2001 - 2012 UK Praha - Filozofická fakulta (obor psychologie)

1997 - 2003 UK Praha - Filozofická fakulta (obor sociální práce)


Odborné členství:

Člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Člen České asociace pro psychoterapii

EuroPsy - Evropský certifikát z psychologie


Specializační výcviky a kurzy:

 • Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii (IPPART, Slavoj Titl a Lucie Lucká)
 • Workshop gestalt párové terapie - Rita a Robert Resnick (USA)
 • Couples therapy (Ernst Knjff, Institut pro Gestalt terapii)
 • Kurz párové terapie (Jan Knop, Marie Zemanová)
 • SUR - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skup. psychoterapii (Skálův institut, 950hod)
 • Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP II. stupně
 • Výcvik vztahového poradenství 
 • Propedeutika manželského a rodinného poradenství
 • Kurz odborného soc. poradenství I., II. 
 • Mediace - nástroj sociální práce 
 • Příběh rodiny - časová osa
 • Ostrov rodiny (Riegel, Vyhnálková)
 • Motivační trénink s nemotivovaným klientem (Sananim)
 • Kurz krizové intervence 
 • Výcvik telefonické krizové intervence.
 • .... a mnoho dalších


Součástí mé odbornosti párového terapeuta, manželského poradce a vztahového psychologa je pravidelná individuální i skupinová supervize, zvyšování kvalifikace prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání a dodržování Etických kodexů- České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Chcete mě kontaktovat?