Psycholog, párový terapeut, manželský rodinný poradce, lektor, facilitátor

Pavel Rataj - ZnamyLekar.cz

Pavel Rataj - psycholog, párový terapeut, párová terapie Praha


Párová terapie Praha, psycholog Praha, specialista na partnerské krize...


Působím jako partnerský psycholog, párový terapeut, manželský a rodinný poradce. V rámci procesu, především s partnerskými či rodinnými vztahy, se opírám o kombinaci systémových, gestalt, humanisticky, hlubinně-dynamicky orientovaných a na emoce a tělo zaměřených celostních přístupů.

Jako párový terapeut využívám také nejnovějších poznatků z oblasti vztahové psychologie, párové psychoterapie a nového pojetí manželského rodinného poradenství. To vše je prokládáno a doplňováno různými efektivními technikami,  především při práci s tělem, emocemi, socháním či prvky známé z rodinných konstelací.

Jako psychoterapeut kladu, osobně i profesně, důraz na vývoj, proces a zrání jak na individuální, tak na vztahové úrovni. Jako psychoterapeut, párový terapeut, vztahový psycholog, manželský rodinný poradce poskytuji především sezení, která jsou primárně orientovaná na pomoc v blízkých vztazích. 

V rámci své privátní partnerské psychologické poradny a psychoterapeutické praxe  doprovázím zejména partnerské dvojice a manželské páry v procesu zvládání zátěžových období a v partnerských krizích, anebo  jednotlivce, kteří ve vztazích nachází s jednorázových nebo opakovaných těžkostech "všeho druhu".   


Kromě individuálního vztahového poradenství a párové terapie v Praze jsou mou radostí i další smysluplné aktivity po celé ČR:

  • rád lektoruji semináře /workshopy na různá partnerská témata (komunikace, hádky a konflikty, hojení emocí, nevěry, intimita, partnerské krize apod.)
  • v nadšení k oboru vyučuji externě na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK
  • pro budoucnost partnerských vztahů jsem vymyslel neziskový projekt na podporu dlouhodobých vztahů: Cesta a život partnertsví v 21. století
  • pro firmy a různé organizátory pořádám různé zajímavé vztahové workshopy/semináře na klíč např. Snídaně s párovým terapeutem...
  • a také jsem již několik let rebelujícím víceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců ČR ...

Konzultuji pouze v češtině. Pokud potřebujete sezení v cizím jazyce obraťte se třeba na kolegy v mém adresáři.