Rodinné a výchovné poradenství

Pavel Rataj - psycholog Praha, párový terapeut a rodinný poradce Praha


Jako dřívější dětský a rodinný terapeut nabízím sezení jednoho či obou rodičů, nad tématy jejich rodičovství s fokusem na jejich roli jako rodičů, a s ohledem na témata či problémy jejich dětí. 


Nabízím profesionální pomoc, podporu a poradenství rodičům dětí, nejčastěji u těchto témat:


  • podpora při řešení vztahových a rodinných problémů
  • podpora rodičům, kteří si nejsou jisti svou rodičovskou rolí, hledání cesty k zdravému mateřství či otcovství
  • provázení, podpora a péče při procesu založení patchworkové rodiny (spojení dvou rodinných systémů)
  • adaptace na zátěžovou situaci v rodině (rozvod, založení nové rodiny, apod.) 
  • podpora při vytváření spokojenějšího uspořádání rodinného systému
  • vymezení si vlastního prostoru (v soužití více generací)
  • výchova dítěte (se specifickými potřebami)
  • syndrom opuštěného hnízda (odchod dětí z rodiny)
  • v rámci těchto sezení jsou často využívána i mediační sezení, které vedou k vytvoření fungujících dohod mezi partnery, kteří se rozhodli od sebe odejít a chtějí dále zůstat citlivými a odpovědnými rodiči...