GDPR -  Zpracování osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nařizuje legislativní způsob, rozsah a formu jak nakládat s osobními údaji klientů a účastníky seminnářů/ workshopů. 

Pro naši spolupráci zpracovávám pouze tyto osobní údaje: jméno, email a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje, chcete-li vystavit fakturu), a to pouze za účelem realizace domluvené služby.

Tyto údaje potřebuji především z důvodu korespondence, evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací....

Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, jsou určeny pouze pro zpracování naši spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb. 

Veškeré poznámky, které si během naší spolupráce vedu mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

Nejsem klinický psycholog, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 

Zacházení s osobními údaji i osobními poznámkami je také v souladu s Etickým kodexem České asociace pro psychoterapiEtickým kodexem Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Případné upřesňující dotazy ohledně GDPR rád zodpovím přes mail v kontaktech.