HOJENÍ EMOCÍ


SEMINÁŘ pro Unii rodinných advokátů, Praha

pátek 7. února 2020 (9-15h) 

Slezská 74 , Praha - Vinohrady


Partnerský vztah je výjimečným vztahem našich životů. Může to být velké dobrodružství, velká nuda, velká tíha nebo velké peklo. Co o tom rozhoduje? Je to samozřejmě složitější, ale emoce, především ty nezahojené, mají velký vliv na naše dlouhodobější nastavení, na naší reaktivitu, na spouštění starších citových vzorců, na významy, které přiřazujeme chování a jednání našeho dlouhodobějšího partnera. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vliv směrem ke zdraví, přitažlivosti a chuti s partnerem zůstávat v kvalitním kontaktu. 

Emoce jsou produkty čistě subjektivního světa. Neexistuje v nich žádné dobře či špatně. Žádná pravda, žádná norma. Emoce se nás neptají prostě přijdou a jsou zde. Nejsou tady náhodou. I přesto, že jim často vůbec nerozumíme, často podceňujeme jejich vliv, často se jim raději vyhýbáme a potlačujeme je. Je jasné, že pokud se především ty silnější a bolavé pocity, nedočistí, neodžijí či nedohojí, tak dokáží v čase dělat velmi zajímavé věci. Emoce nemají řešení. Dají se jen odžít, zpracovat, uvolnit či zahojit.... Abychom s emocemi vůbec něco mohli udělat, tak s nimi potřebujeme nejdříve vstoupit do kontaktu.  


Na tomto semináři se společně se podíváme na to:

 • jak důležité je být v přítomnosti, protože pouze tam se můžeme potkat s našimi emocionálními "přáteli",
 • ukážeme si jak trénovat a posilovat sebereflexi a sebeuvědomění,
 • budeme rozlišovat emoce přítomné a ty z minulosti, mělké a hluboké, odžité a nezahojené,
 • ukážeme si jak se naše psychika hojí, léčí a vyrovnává se s nepříjemnými pocity, ukážeme si skrytou dynamiku těchto emocionálních procesů
 • zvědomíme si obranné mechanismy a copingové strategie
 • ukážeme si jak emoce dokáží používat i další části naší osobnosti ke svým účelům
 • ukážeme si co to znamená být v kontaktu se svými emocemi, ukážeme si základní techniky jak se dotknout svých emocí, jak je pozorovat, jak s nimi navázat kontakt, jak je prodýchávat, jak s nimi rozmlouvat
 • ukážeme si nepříjemné emoce jako příležitost k sebepoznání a k seberozvoji
 • si lépe rozumět a získat porozumění
 • ukážeme si vliv negativních emocí na prožívání sebe sama, partnera, dětí nebo vliv na náš vnitřní obraz o partnerovi a o našem vztahu.  
 • vyzkoušíme si mentální dotyky a propojování s tělem
 • ukážeme si vliv emocí na tělo a nemoci
 • ukážeme si různé techniky a možnosti, které pomáhají a urychlují proces hojení
 • ukážeme si jak učit děti a rozvíjet jejich emocionální inteligenci a zralost
 • a mnoho dalšího....


Lektoruje: Pavel Rataj - vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze, 


Kdypátek 7. února 2020,  od 9:00 do 15:00 

Kapacita: je vzhledem k tématu omezena na max. 13 zájemců.

Místo konání: Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek Terapie RATAJ, kó od vstupních dveří je 3690