Jak ve vztahu efektivněji zvládat 

 HÁDKY a KONFLIKTY

SEMINÁŘ pro veřejnost, PRAHA

Bude upřesněno

 sobota ......... 2020, (10-18)

Každý dlouhodobější partnerský vztah se časem zákonitě stává prostorem, kde musí docházet ke střetům. Ke střetům představ, cílů, potřeb, hodnot, očekávání, ideí, názorů a třeba i pohledů na každodenní realitu... nebo na budoucnost.

Konflikty vznikají tam, kde jdou naše síly jiným směrem či přímo proti sobě. Jde jen o to, zda tyto střety řešíme otevřeně mezi sebou, nebo je spíše "polykáme" do sebe. K otevřenému způsobu potřebujeme dostatečně množství odvahy, klidu, času, síly, důvěry a dovedností. Každý z partnerů však může mít odlišné strategie zvládání takových střetů. A odlišná může být i psychická odolnost k jejich zvládání a frustrační tolerance k nim.

A jak zvládáte partnerské střety vy? Cítíte určité pochybnosti, dostáváte se do pocitů bezmoci a bezradnosti, nebo máte pocit, že se stále točíte ve stejném kole, že se to ve chvílích zvýšených emocí nikam neposouvá, že vás partner nepřijímá, že vám nerozumí... a nevíte si rady? Pak je tato akce určena právě pro vás. Celodenní seminář  je zaměřený na efektivní zvládání konfliktů a hádek v partnerském vztahu.


Cílem semináře bude:

 • podívat se na to, co se s námi děje při konfliktech a proč k nim dochází
 • zmapovat výhody a nevýhody, zisky a ztráty
 • uvědomit si, jaké druhy konfliktů ve vztahu vlastně vznikají (a proč) a jak s nimi zacházíme
 • lépe porozumět, proč konflikt nebo hádka vzniká
 • prozkoumat, jak emoce proměňují průběh konfliktní situace
 • lépe porozumět svým a partnerovým reakcím, nevědomým strategiím, emocím
 • projekce a přenosy v partnerském konfliktu
 • uvědomit si, co můžeme dělat jinak, abychom byli efektivnější, když empatie, naslouchání a přizpůsobení nestačí
 • pochopit, že partneři se nemanipulují
 • pochopit a zažít konfliktní situaci jako přínosný a konstruktivní proces
 • naučit se, jak nezapomínat na udobřování a hojení...


  Seminář je určen všem partnerským dvojicím, případně i samotným jednotlivcům:
 • kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro svůj partnerský vztah,
 • i těm, kteří chtějí krizi předejít, ale i těm, jimž krize vztah zničila a potřebují se v tomto tématu vyznat,
 • kteří uvažují nebo jsou rozhodnuti vstoupit do párové terapie,
 • kteří již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.

Seminář má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními. Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. Program je doplňován různými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma. 


Lektoruje: Pavel Rataj - manžel, otec, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

Kdysobota ......... od 10:00 do 18:00 (s pauzou na oběd)

Kapacita: je vzhledem k tématu omezena na max. ..... zájemců.

Místo konání: Slezská 856/74, Praha 3- Vinohrady, 1. patro, zvonek Terapie RATAJ

Cena: za jednoho účastníka ....,- Kč (včetně DPH) 


Vzhledem k omezené kapacitě zájemců VZNIKÁ závazná rezervace místa na semináři DNEM PLATBY účastnického poplatku na účet: 1024418887/6100. K platbě prosím uveďte své nebo jiné vás identifikující jméno.

Pokud máte o seminář zájem, tak uhraďte částku na výše uvedený účet a do níže uvedeného přihlašovacího formuláře uveďte identifikační údaje, které budou uvedeny na příjmovém dokladu. Přihlašovací formulář je následně zaslán na náš organizační kontakt: ravelus@seznam.cz, ze kterého bude vedena další komunikace a kam popř. můžete poptat potřebné doplňující informace či dotazy. Po uhrazení uvedené částky semináře bude obratem vystaven příjmový doklad, který Vám bude předán osobně v den realizované akce.

Storno podmínky: Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se semináře oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

Dětem, ani domácím mazlíčkům není vstup na seminář povolen.