Jak efektivně pracovat s NEVĚROU  (I. díl)

ODBORNÝ WORKSHOP pro kolegyJako párový terapeut se setkávám s nevěrou mnohokrát za týden. Režisér lidských osudů i v tomto, velmi citlivém a zraňujícím, partnerském tématu ukazuje svou neskutečnou variabilitu. Rád bych se s vámi na tomto workshopu zamyslel nad tím, jak se dá s nevěrou ve vztahu různě pracovat a jak je důležité tuto variabilitu reflektovat. Není nevěra jako nevěra, není nevěrník jako nevěrník není podvedený jako povedený. Není vztah jako vztah.

Na základě několika plodných workshopů (a také mnoha dotazů a zpětných vazeb) na různých odborných akcích, kde jsem testoval jednotlivé části, bych vám rád nyní nabídl ucelené dva celodenní  specializační workshop na téma NEVĚRA v dlouhodobých vztazích.

Hlavním cílem bude nabídnout odborníkům (kteří pracují individuálně či párově s klienty s partnerskými tématy, a s tímto tématem se setkávají), hlubší otevření a prohloubení tématu nevěry a nabídnout, jak s tímto velmi bolavým tématem pracovat citlivěji a pestřeji. 

O čem workshop bude:

 • Podíváme se na fenomén nevěry z pohledu emocí, vztahu, dynamiky, důsledků a příležitosti
 • Podíváme se na nevěru jako na symptom
 • Ukážeme si specifika a kombinace nevěrníků a podváděných
 • Pokusíme se rozbourat stereotyp, že je to náhoda
 • Podíváme se na základy práce s individuálním klientem (podváděným x nevěrníkem)
 • Podíváme se na základy práce s párem
 • Podíváme se na paralelní proces hojení a růstu
 • Ukážeme si dynamiku zranění
 • Ukážeme si odlišnou dynamiku zpracování nevěry podmínky důležité k její integrování u podvádějícího
 • Ukážeme si copingové strategie, kteří klienti používají
 • Zamyslíme se nad tím proč doporučována desatera nefungují...


Workshop je určen všem:

 1. odborníkům, kteří individuálně či párově pracují s klienty, u nichž se téma nevěry vyskytuje v individuálním nebo párovém procesu...
 2. psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům, sociálním pracovníkům, koučům, poradcům popř. i studentům....

Lektoruje: Pavel Rataj - vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze