ALCHYMIE PARTNERSKÉ KOMUNIKACE

SEMINÁŘ 

sobota ............... (10 - 18h) 

TERMÍN 2020 BUDE UPŘESNĚN  

Partnerský vztah je výjimečným vztahem našich životů. Proti našemu očekávání lásky, blízkosti, klidu, bezpečí a porozumění jde realita, která náš partnerský vztah postupně naplňuje mnoha zraněními, nedorozuměním a odcizením. Komunikace je vedle sebepoznání a odvahy jeden ze základních nástrojů, jak zpracovávat různé radostné i bolavé situace, k nimž ve vztahu zákonitě dochází.

V dlouhodobých vztazích vede prožitek nefunkční komunikace k bolestné nespokojenosti a odcizení. Pojďme porozumět tomu, proč a jak se komunikace - postavená na touze, přitažlivosti, podobnosti, naději, zájmu, blízkosti, spřízněnosti a pochopení - po několika letech zanese řadou negativních emocí, nepochopením a samotou. Proč najednou cítíme tolik zranění, frustrací, vzteku, strachu, bezmoci, křivd a nedocenění.


Společně se podíváme na to:

 • jak úspěšněji, efektivněji a vztahověji komunikovat "to své"
 • jak lépe reagovat na "to partnerovo"
 • jak si lépe rozumět a získat porozumění
 • jak do partnerské komunikace vnášet pocity, myšlenky, fantazie, přání a potřeby... a jak s tím vším zacházet
 • odhalíme nejčastější chyby mezi partnery
 • ukážeme si, jak se pohybovat ve světě partnerské duality
 • a mnoho dalšího....


Seminář je určen jak partnerským dvojicím, tak i jednotlivcům:

 • kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro svůj partnerský vztah,
 • i těm, kteří chtějí krizi předejít, ale i těm, jimž krize vztah zničila a potřebují se v tomto tématu vyznat,
 • kteří uvažují nebo jsou rozhodnuti vstoupit do párové terapie,
 • kteří již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.


Seminář má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními. Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. Program je doplňován různými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.


Lektoruje: Pavel Rataj - manžel, otec, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

Kdy:  sobota ....................... od 10:00 do 18:00 (s pauzou na oběd)

Kapacita: 

Místo konání: 


Dětem, ani domácím mazlíčkům není vstup na seminář povolen.