Jak úspěšně zvládnout ROZVOD / ROZCHOD

SEMINÁŘ

sobota ...................... (10 - 18h) 

TERMÍN 2020 BUDE UPŘESNĚN 


Partnerský vztah se může dostat do velkých, dlouhodobých nebo náhlých, problémů, které ohrozí vztah na tolik, ze to nevydrží. Rozchod / rozvod je jednou z nejtěžších životních událostí a nejnáročnějších obdobích, které může trvat i několik let. Pokud jsou ve vztahu děti situace je o to komplikovanější. Partnerství se může rozejít, ale rodičovství je vztah spojen "společnou krví" a zákonem. To sebou přináší mnoho otázek, pochybností, obav a nejistot. 

Společně se podíváme na to:

 • fakt jsme vyzkoušeli všechno? Už se máme rozejít nebo máme zůstat jen kvůli dětem?
 • ukážeme si, že není rozvod/rozchod jako rozvod/rozchod... V čem jsou rozdíly.
 • co je důležité pro dobrý hojivý proces rozpadu vztahu a rodiny...
 • podíváme se na nutné a doporučené body, které jsou nezbytně nutnou podmínkou dobrého rozvodu...
 • ukážeme si základní modely (s ohledem na děti x rodiče  x věk x finanční možnosti x vzdálenost) a jejich dopady, které lze po rozvodu nejčastěji realizovat...
 • ukážeme si co by partneři, kteří se rozchází neměli určitě podcenit, především když mají děti...  Na co spěchat a na co nikoliv?
 • ukážeme si způsoby jak a kdy komunikovat rozpad vztahu s dětmi...
 • jak moc je důležité najít porozumění rozpadu a emocionálně se s koncem vztahu vyrovnat a zpracovat ho, s ohledem na další spokojený život (jak individuální, partnerský i rodičovství)... a jak udržovat hojivý kontakt sám se sebou...
 • ukážeme si jak důležité je rozdělení partnerství x rodičovství...
 • ukážeme si fáze i emocionální porozchodová stádia a co jim pomáhá... 
 • podíváme se na vliv rodičovského konfliktu na zdraví duševní vývoj dítěte, i na dopad pro jeho budoucí partnerství...
 • dotkneme se některých okolností, které je důležité nepřehlédnout...
 • ukážeme si rozdíly mezi získanými a vrozenými vztahy... 
 • podíváme na základní techniky psychohygieny a sebepéče
 • a mnoho dalšího....


Seminář je určen jednotlivcům, či rozcházejícím se partnerům:

 • kteří hledají základní orientaci jak se co nejméně bolavěji rozejít a nic nepodcenit
 • kteří již jsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení v období po rozchodu či rozvodu
 • kterým se nedaří zahojit způsobené emoce
 • kteří mají obavy, že rozpad vztahu bude mít negativní dopad na děti...


Seminář má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními. Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektora s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. Program je doplňován různými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.


Lektoruje: Pavel Rataj - manžel, otec, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze, aktivní člen výzkumného projektu "Dítě v rodičovském konfliktu" (2019-2022)


Kdy: ................................... od 10:00 do 18:00 (s pauzou na oběd)

Kapacita:

Místo konání: