UMĚNÍ KONTAKTU


workshop

sobota ...................... (10 - 18h) 

TERMÍN 2020 BUDE UPŘESNĚN 


Naše nejbližší vztahy (partnerské či rodičovské) jsou výjimečným prostorem, který je vyznačován velkou blízkostí a citovým poutem. V čase jsme často překvapováni, jak se tato vztahová exkluzivita stává komplikovanější, jak se objevují těžkosti v komunikaci, jak se narůstá nepochopení, nesrozumitelnost a jak se snižuje trpělivost pro dobré kontakt a napojení.

Celodenní workshop je postavený především na trénování, zvědomňování a osahavání si zakládních partnersko-komunikačních kompetencí. Program je doplňován různými ukázkami, otázkami, úvahami, videozáznamy či kazuistikami na dané téma.


Společně se podíváme na to:

 • ukážeme si důležitost TADY a TEĎ, našeho vyladění, připojení se na sebe
 • ukážeme si, jak je možné se potkat pouze v přítomném okamžiku
 • ukážeme si, jak vstupovat do silného kontaktu, jak se udržet v zájmu a připojení,
 • vyzkoušíme si tlak subjektivity, odlišnosti, domněnek a subjektivních významů,
 • budeme čelit síle touhy po pravdě a objektivním světě, a trénovat dualitu
 • podíváme se na umění otevřených otázek jako základu dobrého zájmu a ptaní se
 • sáhneme si do aktivního naslouchání, které má sílu a schopnost podpořit flow
 • vyzkoušíme si prvky "nenásilné" komunikace, asertivity, konstruktivní hádky a stěžování si (stěžovat si neznamená vyčítaní)
 • budeme rozvíjet různé úrovně všímavosti
 • vyzkoušíme si bytí s emocí druhého, trénink bytí ve světě druhého
 • a mnoho dalšího....


Seminář je určen jak jednotlivcům, tak partnerským dvojicím:

 • kteří aktuálně chtějí nebo potřebují udělat něco růstového nebo záchranného pro sebe nebo pro svůj partnerský či rodičovský vztah,
 • kteří hledají inspiraci a možnost si aktivně vyzkoušet nebo zažít nové možnosti v blízké komunikaci
 • kteří absolvovali seminář Alchymie partnerské komunikace a chtějí poznání rozšířit o nácvikovou složku a trochu potrénovat (absolvovaní není podmínkou)
 • kteří se chtějí obohatit dlouholetými zkušenostmi, vhledy a dovednostmi párového terapeuta
 • kteří jjsou v nějakém procesu nebo absolvují/ absolvovali terapii a chtějí zesílit efekt svého snažení.

Partnerská komunikace je jeden z nástrojů partnerského propojení, který leží na schopnosti, ochotě a odolnosti být v kontaktu se sebou samým a se subjektivitou partnera. Porozumění komunikačnímu procesu a našemu jedinečnému osobnímu nastavení je nutnou podmínkou rozvoje, ale nikoli dostačující. Partnerská komunikace je stále se rozvíjející dovednost, je to sval, který potřebuje být v opakovaném tréninku a mít v něm pravidelné obměny, nové inspirace a přístupy, výzvy a cvičení. Pouze tak dokážeme rozšiřovat dosaženou úroveň, nebo pouze tak dokážeme zvrátit či zastavit upadající stagnaci. Právě proto přicházíme s nabídkou tréninkového workshopu, který je postaven na celodenním cvičení a zkoušení různých živých technik... 


Lektoruje: Pavel Rataj - manžel, otec, vztahový psycholog, párový psychoterapeut, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR a vyučující na katedře psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

Kdy: ................................... od 10:00 do 18:00 (s pauzou na oběd)

Kapacita:

Místo konání: